O nás

Občianske združenie Spoločnosť Parkinson Slovensko (SPS) združuje občanov postihnutých Parkin- sonovou chorobou, ich rodinných príslušníkov, odborníkov a sympatizantov.
Hlavnú činnosť vyvíja v regionálnych kluboch organizovaním spoločenských, rehabilitačných a iných aktivít. Poskytuje možnosť konzultácií s odborným garantom, lekárom – neurológom..

Predseda spoločnosti, výkonný výbor, lekári a ďalší ľudia pracujú pre združenie dobrovoľne a bez  nároku na odmenu. SPS je finančne zabezpečené sponzorskými darmi, členskými príspevkami a možnosťou získať od darcov 2%, alebo 3% z dane a tu môžete získať informácie a tlačivá.

 

Ďakujeme, že ste sa nám rozhodli venovať 2% z dane.

 

6. parkinsoniáda na Slovensku

- Web parkinsoniády
- Skupina parkinsoniády na facebooku